Campus Vimmerby logotyp

Industrins digitalisering - Introduktion till artificiell intelligens och maskininlärning 2,5 hp

Undervisningen under kursen hålls på engelska. Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) are powerful tools used in a wide variety of areas such as finance, healthcare, e-commerce, industry, entertainment and many others to automate numerous tasks.

For example, in healthcare an ML algorithm can be used to predict a diagnosis based on the patient’s data. An autonomous vehicle can employ an AI algorithm to decide whether to apply emergency breaking. Fraud and money laundering can also be successfully identified by AI and ML technology when used by a financial institution. Successful deployment of this technology requires understanding of application areas of different AI and ML algorithms and their performance characteristics.

This course introduces the most common concepts ML and AI. Attention is given to proper applicability of different algorithms to diverse types of data. Practical exercises are provided to give hands-on experience. Importance of the quality of the data is emphasized as one of the keys to successful data analysis.

The examination of the course is based on field study where the students apply the knowledge in their own area of expertise.

The target group for the course is senior and medium level management as well as engineering and technical personnel unfamiliar with AI and ML technology.This course will be delivered on distance. The outline of the course is one online introduction session, pre-recorded lectures, online exercises and examination.

INDUSTRI OCH AKADEMI

Denna kurs är framtagen i samverkan med industrin. Projektet syftar till att ge kurser på avancerad nivå till en mix av studenter och yrkesverksamma för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Glöm inte att bifoga meritförteckning om du söker baserat på arbetslivserfarenhet, blankett finns på Högskolan Västs hemsida:

www.hv.se/produktionskurser

OM BEHÖRIGHET OCH VALIDERING

På denna kurs tillämpar vi validering av arbetslivserfarenhet, vilket innebär att det sker en strukturerad bedömning av kompetens utifrån både formella meriter (betyg, examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.För att vi ska kunna validera, bifogar du din meritförteckning under fliken "Meriter" på antagning.se när du gör din anmälan. Meritförteckningen ska innehålla:

  • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
  • Utbildningar
  • Påskrift av din närmsta chef

Använd HV:s mall för meritförteckning. Ifyllnadsanvisning finner du på sida två i dokumentet:

Validering av arbetslivserfarenhet för behörighet mall.docx

NYTTJA CAMPUS VIMMERBYS LOKALER

Att få sitta ostört och kunna fokusera på studierna är otroligt betydelsefullt. Du eller ni som väljer att gå kursen är välkomna att sitta i Campus Vimmerbys lokaler för att följa undervisningen och för egna studier och grupparbeten.

NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Godkända kurser om 90 hp inom ämnesområdet teknik varav minst 15 hp på nivå 61-90 hp eller motsvarande. På denna kurs tillämpas validering av arbetslivserfarenhet, se information ovan.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

Öppen för sen anmälan, ansökan görs här via antagning.se

ANMÄLNINGSKOD

HV-33293

START/SLUT

Från v.17 2023 till v.22 2023

Kontakt

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: