Campus Vimmerby logotyp

Hållbarhet - Introduktion till hållbarhet inom industriell produktion 2,5 hp

Hållbarhet och hållbarhetsarbete är nödvändigt för att lösa de akuta och allvarliga globala problem som gjort sig påminda de senaste åren; klimatförändringar, pandemier och förlust av livsviktig biologisk mångfald m.m.

FN har satt upp 17 globala hållbarhetsmål som är en internationell kraftsamling för att uppnå detta. Flera av dessa omfattar direkt eller indirekt industriell produktion och har kopplingar till Industri 4.0. Denna kurs behandlar några av de hållbarhetsutmaningar vi har inom bl.a. transporter, fordons- och flygindustri samt olika koncept för att lösa dem.

Denna kurs ges på distans med on-line träffar. Varje vecka behandlas ett tema med onlineföreläsning, text- och videomaterial, gemensam aktivitet samt inlämningsuppgift med uppföljning.

INDUSTRI OCH AKADEMI

Denna kurs är framtagen i samverkan med industrin. Projektet syftar till att ge kurser på avancerad nivå till en mix av studenter och yrkesverksamma för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Glöm inte att bifoga meritförteckning om du söker baserat på arbetslivserfarenhet, blankett finns på Högskolan Västs hemsida:

www.hv.se/produktionskurser

OM BEHÖRIGHET OCH VALIDERING

På denna kurs tillämpar vi validering av arbetslivserfarenhet, vilket innebär att det sker en strukturerad bedömning av kompetens utifrån både formella meriter (betyg, examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.För att vi ska kunna validera, bifogar du din meritförteckning under fliken "Meriter" på antagning.se när du gör din anmälan. Meritförteckningen ska innehålla:

  • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
  • Utbildningar
  • Påskrift av din närmsta chef

Använd HV:s mall för meritförteckning. Ifyllnadsanvisning finner du på sida två i dokumentet:

Validering av arbetslivserfarenhet för behörighet mall.docx

NYTTJA CAMPUS VIMMERBYS LOKALER

Att få sitta ostört och kunna fokusera på studierna är otroligt betydelsefullt. Du eller ni som väljer att gå kursen är välkomna att sitta i Campus Vimmerbys lokaler för att följa undervisningen och för egna studier och grupparbeten.

NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Godkända kurser om 90 hp inom ämnesområdet teknik varav minst 15 hp på nivå 61-90 hp eller motsvarande. På denna kurs tillämpas validering av arbetslivserfarenhet, se information ovan.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

ANSÖK TILL KURSEN

Kursen är öppen för sen ansökan och görs här, via antagning.se

UNDERVISNINGSTID

DAGTID

ANMÄLNINGSKOD

HV-33291

START/SLUT

Från v.11 2023 till v.16 2023

Kontakt

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: