Campus Vimmerby logotyp

Våra utbildningar

Seminarieserie: Att arbeta med äldre och ensammas välmående på landsbygden

Arbetar du med äldre och/eller ensamma, eller fattar du beslut som berör äldre och ensamma? Under 2021 erbjuder Campus i Småland dig en unik möjlighet att fördjupa dig i bland annat forskning och perspektiv kring äldre och ensamma på landsbygden – helt gratis. Nu är anmälan öppen.

Genom en digital seminarieserie i fem delar får du som deltar bland annat en fördjupad förståelse av arbetet med äldre och ensamma på landsbygden, samt vilken forskning som bedrivs lokalt och kan vara till hjälp för din verksamhet. Forskaren Clary Krekula från Linnéuniversitetet inleder seminarieserien. Därefter kommer tre licentiander från Campus Västervik hålla i varsitt seminarium kopplat till äldre och ensamhet på landsbygden och sina respektive forskningsprojekt. Serien avslutas med ett seminarium där diskussioner förs med verksamheter om hur aktuella frågor i seminarieserien kan bidra till framtida samarbeten och utvecklingsarbeten. Moderator Klara Björkum inleder seminarierna och är behjälplig vid diskussion och frågestund efter att forskaren är klar med sitt föredrag. Första seminariet går av stapeln den 21 september. Du kan delta i hela serien eller utvalda seminarier.

Bra att veta:

 • Seminarierna är gratis men du behöver anmäla dig
 • Seminariedelarna 1–4 är digitala och direktsänds via plattformen Zoom
 • Seminariedel 5 är planerad att äga rum på plats på Campus Västervik
 • För att kunna delta digitalt behöver du en dator med kamera och mikrofon, eller surfplatta eller smartphone med ljudutgång, samt anslutning till internet.
 • Vi erbjuder dig teknisk support under seminarierna
 • Dagen innan varje seminarietillfälle kommer du få en länk skickad till din e-postadress som du uppger i anmälan. Via länken ansluter du till seminariet

Seminarier under hösten 2021

Del 1 – Ensamhet och omsorgsrelationer bland äldre på landsbygden

Datum: tisdag 21 september
Tid: kl. 13.15–14.45

Om seminariet:

Seminariet belyser ensamhet och intimitet på distans bland äldre och reser frågor om hur digitala verktyg kan användas för att främja välbefinnande.

Medverkande: Professor Clary Krekula från Linnéuniversitetet

Del 2 – Det sociala rummet möter det digitala - ett rumsligt perspektiv på implementeringen av e-hälsa

Datum: torsdag 7 oktober
Tid: 13.15 – 14.15

Om seminariet:

Seminariet handlar om vårdprofessionens föreställningar om äldre när den landsbygdsnära primärvården digitaliseras, samt äldres föreställningar om den landsbygdsnära primärvården.

Medverkande: Licentiand Thomas Sjöström

Del 3 Vem är ensam? Hur äldres ensamhet på landsbygden konstrueras i socialtjänstens tal, text och handling

Datum: torsdag 28 oktober
Tid: 13.15 – 14.15

Om seminariet:

Det här seminariet kommer att fokusera på några av de komplicerade frågorna som bedömning av hjälpbehov och beslut om bistånd för med sig för biståndshandläggarna, och det handlar om rätten till jämlik vård och omsorg oavsett var den äldre bor och individuell behovsprövning utifrån ensamhet.

Medverkande: Licentiand Michaela Ericsson

Del 4 – En informell omsorgsaktör på landsbygden

Datum: torsdag 11 november
Tid: 13.15 – 14.15

Om seminariet:

Det här seminariet belyser ett kommunalt bostadsbolag som en informell omsorgsaktör i relation till den äldre befolkningen. Tillfället kommer ha en praktiknära karaktär och tillhandahålla exempel på hur ett bostadsbolag kan bidra till samhällsnytta genom att anamma en utökad omsorgstanke.

Medverkande: Licentiand Caroline Ärleskog

Del 5 – Avslutningsseminarium

Datum: torsdag 25 november
Plats: Campus Västervik lokal
Tid: 13.15 – 14.45

Om seminariet

Vi samlas tillsammans på Campus Västervik och för diskussioner om hur aktuella frågor i seminarieserien kan bidra till framtida samarbeten och utvecklingsarbete. Hur är dessa frågor relevanta utifrån våra verksamheter och vårt arbete? Alla som deltagit i något av seminarietillfällena innan är välkomna att delta och tänka ihop. Klara Björkum välkomnar och modererar.

Här anmäler du dig till ett eller flera seminarier:

Campus Västervik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

________________________________________________

Seminarieserie: Barn och ungas rättigheter och perspektiv

Arbetar du med barn och unga, eller fattar du beslut som berör barn och unga? Under 2021 erbjuder Campus i Småland dig en unik möjlighet att fördjupa dig i bland annat forskning och lagstiftning kring barns rättigheter och perspektiv – helt gratis. Nu är anmälan öppen.

Genom en digital seminarieserie i sex delar får du som deltar bland annat en fördjupad förståelse av hur barnkonventionen påverkar arbetet med barns rättigheter samt vilken forskning som bedrivs lokalt och kan vara en hjälp för din verksamhet. Medverkande är bland andra forskaren Jonathan Josefsson och licentiander som forskar vid Campus Västervik. Första seminariet sker den 18 mars. Du kan delta i hela serien eller utvalda seminarier.

Bra att veta:

 • Seminarierna är gratis men du behöver anmäla dig
 • Seminariedelar 1–5 är digitala och direktsänds via plattformen Teams
 • Seminariedel 6 är planerad att äga rum på plats på Campus Västervik
 • För att kunna delta digitalt behöver du en dator med kamera och mikrofon, eller surfplatta eller smartphone med ljudutgång, samt anslutning till internet.
 • Vi erbjuder dig teknisk support under seminarierna
 • Dagen innan varje seminarietillfälle kommer du få en länk skickad till din e-postadress som du uppger i anmälan. Via länken ansluter du till seminariet
 • Efter du deltagit på seminariet kommer vi skicka en länk till dig för att signera ditt deltagande. Seminarieserien en del av ett ESF-projekt. I ett ESF ska alla deltagare intyga sin medverkan. Vi är i behov av dessa uppgifter från dig för att kunna skicka ut närvarorapporter, som du sedan kan signera med bank-id. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras klicka på länken.

Information om Svenska ESF-rådets behandling av enskildas personuppgifter i samband med ärenden om stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Seminarier under våren 2021

Del 1 – Barns rättigheter efter barnkonventionen blivit svensk lag: utmaningar och vägar framåt

Datum: Torsdag 18 mars
Tid: kl. 13.15–14.45

Om seminariet:

Forskare Jonathan Josefsson, bitr. universitetslektor vid Linköpings universitet, sätter barnrättsarbete i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Han beskriver hur forskningen kan vara behjälplig i förståelsen av, och arbete med, barns rättigheter.

Upplägg:

 • Sammanslagning av Barnkonventionen och svensk barnrättspolitik, bakgrund – hur hamnade vi här?
 • Vilka utmaningar möter vi i dag?
 • Vilken aktuell forskning bedrivs och hur den kan hjälpa oss förstå och arbete med barns rättigheter?
 • Vilka är begreppen kring barns rättigheter? Mer än juridik!
 • Seminariet avslutas med tid för frågor och diskussion. Moderator är Klara Björkum, koordinator på Campus Västervik.

Del 2 – Organisering av stöd och hjälp till barn och unga

Datum: Torsdag 22 April
Tid: 13.15 – 14.15

Om seminariet:

Att föra barns talan och att lyssna på barn. När vi pratar om barns delaktighet och inflytande, behöver barnen vara med då? Seminariet behandlar vikten av att vuxna för barns talan. Hur kan man tänka på olika sätt kring att prata för barn och att få barns rätt hörd. Hur kan man representera deras röster?

Medverkande: Licentiand Emma Ottosson


Del 3 – Att lyssna på barn – ett interkulturellt perspektiv

Datum: Torsdag 20 Maj
Tid: 13.15 – 14.15

Om seminariet:

”Vi förstod inte att dom inte förstod”. Att lyssna på barn bortom sina egna sociokulturella referensramar. Teoretiska perspektiv med exempel från aktuell studie om landsbygdsförskolans möte med migrerade barn och föräldrar. Vad behöver man vara uppmärksam på hos sig själv när man ska lyssna på barn som är nya i Sverige?

Medverkande: Licentiand Charlotte Löthman


Seminarier under hösten 2021

Del 4 – Arbete med ungas inflytande – tjänstemän och politikers perspektiv

Datum: Torsdag 9 september
Tid: 13.15 – 14.15

Om seminariet:

Mer information om seminariet kommer längre fram.

Medverkande: Licentiand Lisa Hedman


Del 5 – Vad kommer jag att jobba med i framtiden? Och var? – Ett projekt om hur våra ungdomar orienterar sig mot framtida yrkesliv

Datum: Torsdag 7 Oktober
Tid: 13.15 – 14.15

Om seminariet:

Mer information om seminariet kommer längre fram.

Medverkande: Licentiand Christoffer Hornborg


Del 6 – Avslutningsseminarium INSTÄLLT

Pga för få deltagare ställs avslutningsseminariumet den 21 oktober på Campus Västervik in. Om du har tankar, reflektioner eller frågor gällande seminarierna som du deltagit i, eller har andra frågor kring framtida forskning- och utvecklingsprojekt, kontakta Klara Björkum.

Klara Björkum, forsknings- och utvecklingskoordinator
klara.bjorkum@vastervik.se
0490-254127

Här anmäler du dig till ett eller flera seminarier:

https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/seminarieserie-barn-och-ungas-rattigheter-och-perspektiv/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


________________________________________________________________________


Föreläsningspaket om diagnosen Gaming disorder

Som ett resultat av utvecklingsprojektet Campus i Småland 2030, där campusen i Västervik, Vimmerby och Hultsfred samverkar, lanserar Campus Västervik ett öppet föreläsningspaket om den relativt nya diagnosen Gaming disorder. Föreläsningarna vänder sig främst till personer som arbetar förebyggande arbete, tidiga insatser samt vård och behandling för barn och unga. Föreläsningspaketet innehåller följande:

 • Emma Sorbring, vetenskaplig ledare på Campus Västervik och professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst, hälsar välkomna, beskriver sammanhanget och berättar möjligheterna till uppföljning framöver.

 • Jenny Rangmar, fil dr i psykologi, forskare på FoU i Väst, ger en kunskapsöversikt om svensk och vetenskaplig forskning om diagnosen, med fokus på barn och unga.

 • Sevtap Gurdal, lektor i psykologi vid Högskolan Väst, redovisar resultat från intervjuer med elevhälsa, socialtjänst och yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin angående problematiskt datorspelande.

 • Elin Fäldt, ANDTS samordnare Länsstyrelsen i Kalmar län, ger en lägesbild av spelproblematiken i Kalmar län.


Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: