Campus Vimmerby logotyp

Campus i Småland 2030

logotyperna för campus vimmerby, campus hultsfred och campus västervik

Projektet är en satsning på ökad kompetens i norra Kalmar län. Målet är att starta nya utbildningar och forskningsprojekt på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik.

Fram till slutet av 2021 ska projektet erbjuda möjlighet att starta:

  • 15 utbildningsprogram
  • 15 fristående kurser
  • 15 yrkeshögskoleutbildningar (YH)
  • 15 projekt inom forskning och utveckling (FoU)


All utbildning och forskning sker i samarbete med lärosäten eller YH-anordnare.

Behov av kompetens

Till grund för utbudet ligger arbetsmarknadens behov. Projektet har undersökt vilken kunskap och kompetens som kommunerna i norra Kalmar län behöver. I en rapport beskriver projektet de behov som finns och ger förslag på utbud som kan möta dem. Läs mer i rapporten:

https://www.vastervik.se/globalassets/campus/dokument/behovsinventering_2020.pdf Länk till annan webbplats.

 

Modell för arbetet

Campus i Småland 2030 ska också visa hur andra aktörer kan arbeta med kompetensförsörjning. Projektet ska ta fram och sprida en arbetsmodell för hur samverkan utifrån ett regionalt perspektiv kan se ut.

Vilka är finansiärerna?

Projektet finansieras av Västerviks kommun, Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun, Region Kalmar län, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

Kontakt

Mattias Nordqvist

Campuschef
Campus Vimmerby, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 68
E-post: mattias.nordqvist@utb.vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: