Toppbild

I fälten visa från- och visa till datum anges dag/månad. En julbild kan exempelvis anges med 1/11 som fråndatum och 10/1 som tilldatum.

Om flera bilder är aktiva är det den som ligger överst som kommer visas. Så om man har en bild som bara ska visas den del av året lägger man den sidan högst upp i mappen och en annan sida med en standardbild under säsongssidan och låter det stå 1/1 och 31/12 som datum.

I fältet Toppbildens text anges den text/länk som ska visas i toppbilden. Ska ingen popup visas lämnas detta fält blankt.

I fältet toppbild anges den bild som ska visas som toppbild. Bilden kommer automatiskt göras mindre. 1900 x 560 px är lagom storlek på bild för hemsidans startsida. På genomgångssidor är lagom storlek 1900 x 366 px.

I fältet Toppbild position anges hur bilden ska beskäras. Den första siffran anger vänster höger. Exempelvis 10% betyder att 10% beskärning ska ske till vänster och 90% till höger. Den sista procentsiffran anger beskärning på höjden där 10% betyder 10% beskärning upptill och 90% nedtill. Om motivet på bilden exempelvis finns uppe till vänster kan man skriva 0% 0% vilket innebär att beskärning vara kommer sked till höger och nedtill.

Om en film ska visas istället för en bild så finns det en metainställning där du kan välja en film från filmarkivet. Filmen bör vara i mp4-format med H264-kodning.

1/1

31/12


50% 40%

Innehåll i popup

Nossen

Nossen är en sjö i Vimmerby kommun i Småland och ingår i Motala ströms huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,67 kvadratkilometer och ligger 118,2 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Lillån. Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gers och gädda fångats i sjön.

Vid sjön finns en kommunal EU-badplats och en campingplats med café.

Nossen - Vimmerby kommun