Gå till innehåll
Campus vimmerby logotyp

Utbildningsboom på lokala campus

Storsatsningen på högre utbildning och forskning i Vimmerby, Hultsfred och Västervik ger resultat. Halvvägs in i det treåriga projektet Campus i Småland 2030 har kommunernas lokala campus fått tillskott på sammanlagt nio utbildningsprogram, tio fristående kurser och tio forskningsprojekt. Mer blir att vänta nästa år.

Grundlärarprogrammet, Redovisningsekonom, Lönespecialist och E-hälsa är exempel på program och kurser som är nya vid höstens terminsstart. Dessutom har tio forskningsprojekt har startat inom Campus Västervik FoU. Åtta av dem genomförs av licentiander och relaterar till området Hållbar utveckling på landsbygder. Forskningen fördjupar sig i viktiga frågor för de tre kommunerna.

- Redan nu, i halvtid, kan vi erbjuda många fler möjligheter att skaffa sig kompetens på våra orter. Trots att vi har mött en del utmaningar i arbetet, inte minst på grund av coronapandemin, är vi glada över utfallet så här långt. Inför andra halvlek finns en del kvar att göra, så vi har fullt upp, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030 och campuschef på Campus Västervik.


Ambitiösa mål

Målen för Campus i Småland 2030 är ambitiösa. Projektet ska fram till 2022 möjliggöra start av 15 utbildningsprogram på universitets-/högskolenivå, 15 yrkeshögskoleprogram, 15 fristående kurser och 15 forskningsprojekt. Utbudet fördelas på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik efter kapacitet och kommunernas investerade belopp.

– En av de största utmaningarna vi har är att kunna rekrytera kompetent arbetskraft såväl i näringslivet som i offentlig sektor. Att kunna erbjuda utbildningar lokalt är därför en viktig och angelägen satsning. Det här är ju också en stor möjlighet att ge redan anställda en möjlighet att gå kortare utbildningar samtidigt som de arbetar, säger Jacob Käll, kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby kommun.


Genom projektet samarbetar Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik med bland annat Högskolan Väst, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, TUC yrkeshögskola och Företagsekonomiska Institutet (FEI). Arbetet leds av Campus Västervik och finansieras av de tre kommunerna tillsammans med Region Kalmar län, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Sparbanksstiftelsen Vimmerby.


Fakta:
Resultat av Campus i Småland 2030 i halvtid

Utbildningsprogram universitet/högskola

 • Socialpsykiatriska programmet till Campus Västervik (samarbete med Högskolan Väst)
 • Grundlärarprogrammet, fritidshem, arbetsintegrerat, till Campus Vimmerby (Linköpings Universitet)
 • Grundlärarprogrammet, fritidshem, till Campus Västervik (Linköpings universitet)

Yrkeshögskoleutbildning

 • Specialistundersköterska, inriktning välfärdsteknologi, till Campus Hultsfred (samarbete med Gislaveds kommun)
 • Redovisningsekonom till Campus Hultsfred (TUC yrkeshögskola)
 • Redovisningsekonom till Campus Vimmerby (TUC yrkeshögskola)
 • Redovisningsekonom till Campus Västervik (TUC yrkeshögskola)
 • Lönespecialist till Campus Västervik (TUC yrkeshögskola)
 • Food and beverage manager, till Campus Västervik (Företagsekonomiska Institutet, FEI)

Fristående kurser

 • Matematik för grundskolan till Campus Västervik (Linköpings universitet)
 • Svenska för grundskolan till Campus Västervik (Linköpings universitet)
 • Skolans uppdrag och kunskap om bedömning till Campus Västervik (Linköpings universitet)
 • Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag till Campus Västervik (Linköpings universitet)
 • Förskolans samhälleliga roll och uppdrag till Campus Västervik (Linköpings universitet)
 • Handledning – en grundläggande introduktion till till Campus Västervik (Linnéuniversitetet)
 • Välfärdsteknologi till Campus Västervik (NOVA Oskarshamn)
 • Introduktion i Metal printing till Campus Hultsfred (Östsvenska Yrkeshögskolan)
 • Introduktion i Solid works till Campus Hultsfred (Östsvenska Yrkeshögskolan)
 • E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik inom vård- och omsorg till Campus Hultsfred (Gislaveds kommun)

Forskningsprojekt

 • Barns och ungas syn på arbetsliv, fritid och olika yrken, (Göteborgs universitet)
 • Organisering av stöd och hjälp till barn och unga (Högskolan Väst)
 • Interkulturella möten på förskolan – landsbygd i snabb förändring (Linköpings universitet)
 • Verksamhetsplanering utifrån ett hållbarhetsperspektiv (Göteborgs universitet)
 • Hållbar kommunutveckling utifrån barn och ungas perspektiv (Högskolan Väst)
 • Förberedande insatser (Högskolan Väst)
 • Äldre och ensamhet (Linnéuniversitetet)
 • Vård och digitalisering (Högskolan Väst)
 • Att tillgängliggöra forskning (Campus Västervik FoU)
 • Framtida studenter i norra Kalmar län (Linnéuniversitetet, Campus Västervik FoU, RIDE)