Tomtkö

Stenar på planerad tomtmark

Det finns för närvarande ingen öppen tomtkö och vi arbetar just nu med att införa ett nytt tomtkösystem. Tomtkön kommer endast gälla tomter som säljs till fast pris.

Planen är att det nya tomtkösystemet ska bli elektroniskt och att en avgift kommer att tas ut per köplats. Det kommer inte gå att ställa sig i någon kö innan tomtkösystemet öppnas. En ny kö kommer att öppnas inför varje nytt område eller enskild tomt som släpps. Information sker via vår hemsida och Facebook. Vi reserverar oss för eventuella ändringar gällande vår plan kring tomtkösystemet.

Mer information

Kontakt

Mark- och exploateringsenheten

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 25
E-post: mex@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-07-04