Kommunens lediga villatomter

Villabebyggelse

Nedan är en sammanställning över kommunens lediga villatomter.
För mer information klicka på respektive ort nedan eller till vänster i menyn.


Vimmerby - just nu finns inga lediga villatomter till försäljning i Vimmerby tätort

För mer information se under rubriken Villatomter planerade för försäljning

_________________________________________________________________________

Storebro strandnära - pris per tomt: 65.000-200.000 kronor
vid intresse mejla Mark- och exploateringsenheten

Plats

Antal

Storebro, strandnära tomter

2

_________________________________________________________________________

Övriga orter - pris per tomt: 100 kronor
vid intresse mejla Mark- och exploateringsenheten

Plats

Antal

Djursdala

3

Frödinge

5

Gullringen

25

Locknevi

4

Rumskulla

5

Storebro

9

Södra Vi

10


Byggnadsskyldighet
Vid köp av en villatomt har man en byggnadsskyldighet att uppfylla inom två år. Det innebär att köparen måste bebygga fastigheten inom två år med ett enfamiljsbostadshus avsett för permanent bruk och som stämmer överens med detaljplanens bestämmelser. Denna skyldighet anses godkänd när Vimmerby kommun har fått köparens slutbesked om att byggnaden får tas i bruk.


Vill du veta mer?
I menyn till vänster kan du klicka dig vidare till respektive område. Se även dokumentet nedan "Övergripande information inför eventuellt köp av villatomt".

Kontakt

Mark- och exploateringsenheten

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 25
E-post: mex@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-02-05