Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kommunens lediga villatomter

Villabebyggelse

Nedan följer en sammanställning över kommunens lediga villatomter.
För mer information klicka på respektive ort nedan eller till vänster i menyn.


Vimmerby tätort

Plats                                                 

 Antal

Nosshult

 26 (varav 19 är sålda och 3 är reserverad)

Om du är intresserad av en ledig villatomt i Nosshult, vänligen anmäl dig till tomtkön via e-tjänsten som öppnar tisdagen den 2 juni 2020 kl 14.00.
Klicka på länken Nosshult ovan för mer information och tillgång till e-tjänsten.

Detaljplan med plankarta och planbeskrivning för Nosshult finns tillgänglig längre ned
på sidan. _______________________________________________________________________

Storebro strandnära - pris per tomt: 65.000-200.000 kronor
vid intresse mejla Mark- och exploateringsenheten

Plats

Antal

Storebro, strandnära tomter

2

_________________________________________________________________________

Övriga orter - pris per tomt: 100 kronor
vid intresse mejla Mark- och exploateringsenheten

Plats

Antal

Djursdala

3

Frödinge

5

Gullringen

25

Locknevi

4

Rumskulla

4

Storebro

9

Södra Vi

10

För information om kommande villatomter, se rubriken Villatomter planerade för
försäljning i menyn till vänster.

Byggnadsskyldighet
Vid köp av en villatomt har man en byggnadsskyldighet att uppfylla inom två år. Det innebär att köparen måste bebygga fastigheten inom två år med ett enfamiljsbostadshus avsett för permanent bruk och som stämmer överens med detaljplanens bestämmelser. Denna skyldighet anses godkänd när Vimmerby kommun har fått köparens slutbesked om att byggnaden får tas i bruk.


Vill du veta mer?
I menyn till vänster kan du klicka dig vidare till respektive område. Se även dokumentet nedan "Övergripande information inför eventuellt köp av villatomt".

Kontakt

Mark- och exploateringsenheten

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 25
Telefontider: Måndagar och onsdagar 10.00 - 12.00
E-post: mex@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: