Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Exploatering

För att reglera ansvar och ekonomiska åtaganden i samband med genomförandet av detaljplaner, där kommunen inte är fastighetsägare, tecknar kommunen så kallade exploateringsavtal med exploatörer.

Dessa avtal reglerar vem som ska ansvara för utbyggnad av infrastruktur och andra fastighetsrättsliga genomförandefrågor i samband med exploatering enligt detaljplanen.

Exploateringsavtalen ska tecknas innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Kontakt

Mark- och exploateringsenheten

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 25
Telefontider: Måndagar och onsdagar 10.00 - 12.00
E-post: mex@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: