Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Tomter, mark och arrenden

Åkermark

Vimmerby kommun har både villatomter och företagstomter till försäljning, vilka beskrivs under respektive sida. I Vimmerby kommun finns det även möjlighet att teckna olika former av arrenden och nyttjanderätter. Vilka former som är aktuella kan du läsa mer om på sidan Arrenden och nyttjanderätter.


Kontakt

Mark- och exploateringsenheten

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 25
Telefontider: Måndagar och onsdagar 10.00 - 12.00
E-post: mex@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: