Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Sjön Yxern

Sjön Yxern.

Yxern är en sjö i Vimmerby kommun och Västerviks kommun som har drabbats hårt av hastiga variationer och låga vattennivåer de senaste åren. Här kan du läsa om arbetet för en bättre miljö i Yxern.

Sjön Yxern har drabbats hårt av hastiga variationer och låga vattennivåer på senare år. Under 2017 gjorde konsultföretaget Calluna en förstudie med förslag på vad som kan göras för att få en bättre miljö i Yxern. Huvudförslaget är att sjöns regleringsdamm rivs. Istället byggs en naturlik tröskel som fiskar kan passera vid medelhögt vattenstånd.

Förslaget innebär att de plötsliga, stora förändringarna skulle upphöra. Framförallt skulle Yxern slippa extremt låga vattennivåer. Men den genomsnittliga vattenföringen skulle förbli den samma. Målet är att återställa sjön Yxern så nära det naturliga tillståndet som möjligt. För att det ska kunna ske, krävs en ansökan om ny vattendom till Mark- och miljödomstolen.

Enligt den gamla vattendommen från 1938 fungerar Yxern som magasin för några små vattenkraftverk nedströms. Domen tillåter en nivåskillnad på tre meter mellan högsta och lägsta vattenstånd. Ovanligt mycket och allvarligt för en sjö med delvis långgrunda stränder.

Fortsatt reglering enligt den gamla domen innebär stora problem för livet i och kring sjön. För att rädda Yxern måste den otidsenliga regleringen upphöra. Det är Västervik och Vimmerby kommuner överens om. Men att få till en ny vattendom är en lång och omständlig juridisk process som kan ta flera år.

I ett första steg har Västerviks och Vimmerby kommuner ansökt om och beviljats en omprövning av vattendomen med tillfälliga villkor som gäller under tre år. De tillfälliga villkoren kan förbättra läget för sjön, medan den större processen att få till en ny vattendom pågår. Fiskar kan dock inte passera dämmet, så det är inte en långsiktig lösning.

Samrådsredogörelse

Samrådet pågick 11 april - 20 juni 2019. Inkomna synpunkter sammanställdes och det sammanställda samrådsunderlaget skickades 28 juni till berörda myndigheter för deras eventuella yttranden senast 13 augusti 2019. Under samrådstiden inkom sex yttranden från myndigheter, tre från juridiska personer samt 21 yttranden från särskilt berörda fastighetsägare. Fyra yttranden från ej särskilt berörda samt ytterligare tre yttranden inkom.

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 429.7 kB)

Samrådsunderlag för MKB

Samrådstid 11 april - 20 juni.

Lämna dina synpunkter till Konsultföretaget Orbicon AB, e-post clin@orbicon.se eller postadress Orbicon AB, Västra Varvsgatan 11, 972 36 Luleå.

Kontakt: Projektledare Charlotta Lindberg; e-post clin@orbicon.se

Samrådsunderlag: Utrivning av regleringsdamm i sjön YxernPDF (pdf, 2.3 MB)

Bilaga 1: Omvandlingstabell till nya höjdsystemet RH2000PDF (pdf, 218.5 kB)

Rättelse av samrådsunderlagetPDF (pdf, 1.7 MB)

Inventering av makrofyter i Yxern 2018PDF (pdf, 4.6 MB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 26-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-03-26