Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Samhällsutveckling och hållbarhet

I Vimmerby kommun är vi väl medvetna om att vår livsstil påverkar vår miljö och klimatet. Därför arbetar vi för en uthållig samhällsstruktur och de globala målen för hållbar utveckling. Här kan du läsa om vårt arbete för en hållbar samhällsutveckling.

Fossilbränslefri region

Tillsammans med de andra kommunerna i Kalmar län vill vi nå en fossilbränslefri region till år 2030. Detta ska vi nå genom att främja hållbara val av tjänster och produkter men även genom att prioritera åtgärder för en fossilbränslefri organisation.

Policy för hållbarhet

Vi vill driva arbetet för en hållbar utveckling framåt. Därför tar vi nu fram en hållbarhetspolicy som ska vara vägledande för vårt arbete.

I policyn kopplar vi vårt arbete till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. På så sätt vill vi öka medvetandegraden av att även vi i Vimmerby kommun har en global påverkan ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 och de globala målen ingår i många av kommunens verksamhetsområden. I Vimmerby kommun är Agenda 2030 en av grundstenarna för vårt arbete och vi litar på att vår strävan innebär ett bättre och tryggare samhälle.

Klimattips!

Hur påverkar du omgivningen? Och vilket avtryck har du på jordens resurser? Testa dig själv på www.klimatkalkylatorn.se.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: