Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Planprogram

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen ta fram ett planprogram som redovisar planens utgångspunkter och mål. Planprogrammet kan gälla för ett större område och ligga till grund för flera detaljplaner.

Ett planprogram tas främst fram i de fall där detaljplaneprocessen kan bli komplicerad med många intressenter eller starka motstående intressen. Genom ett planprogram får vi möjligheten att i ett tidigt skede lyfta viktiga frågor och diskutera alternativa lösningar. Vi ska också identifiera omständigheter som kan tala för eller emot att ett genomförande av detaljplanen kan anta medföra en betydande miljöpåverkan.

Information om program till detaljplan (Boverket) Länk till annan webbplats.

Pågående programarbete

Just nu arbetar vi med två planprogram i Vimmerby kommun, nämligen verksamhetsområde Vimmerby stad och Västra Skogen. Programmen befinner sig i den tidiga fasen i planprocessen, där vi genomför utredningar och tar fram ett programförslag. När förslaget är färdigt går vi ut på samråd. Då ges allmänheten möjlighet att tycka till om förslaget.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: