Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Vi 68:7, Vi 22:20 och del av Vi 14:1, Björkkullens förskola

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Vi 68:7, Vi 22:20 och del av Vi 14:1, Björkkullens förskola. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 6 april 2020.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 500 meter söder om Södra Vi centrum i anslutning norr om Flädervägen och Blåsippstigens ände.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Björkkullens förskola med två avdelningar och möjlighet till en utbyggnad i ett senare skede.

Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden.

Vad händer?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 6 april 2020. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla. Beslutet anslogs den 15 april 2020.

Länk till Vimmerby kommuns anslagstavla.

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 598.4 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)

Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 541 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-06-15