Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Vi 51:1, Vi 5:48 och Vi 5:49 samt del av Vi 14:1

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Vi 51:1, Vi 5:48 och Vi 5:49 samt del av Vi 14:1. Förslaget har varit tillgängligt för granskning.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 200 meter öster om Södra Vi centrum i anslutning till Djursdalavägen och Ekängsvägen.

Detaljplanens syfte

Syftet är att möjliggöra för bostäder och vård. En utbyggnad av Vidala vård- och omsorgsboende såväl som nya bostäder är möjlig i och med denna plan. Planen är flexibel och skapar därmed planberedskap för utveckling i Södra Vi.

Vad händer?

Förslaget var ute på granskning 17 juni - 8 juli 2020. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 618 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.8 MB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-07-09