Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Vi 51:1, Vi 5:48 och Vi 5:49 samt del av Vi 14:1, "Vidala"

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Vi 51:1, Vi 5:48 och Vi 5:49 samt del av Vi 14:1, "Vidala", den 14 december 2020. Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari 2021.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 200 meter öster om Södra Vi centrum i anslutning till Djursdalavägen och Ekängsvägen.

Detaljplanens syfte

Syftet är att möjliggöra för bostäder och vård. En utbyggnad av Vidala vård- och omsorgsboende såväl som nya bostäder är möjlig i och med denna plan. Planen är flexibel och skapar därmed planberedskap för utveckling i Södra Vi.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 27-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: