Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Vi 3:54

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Vi 3:54. Förslaget har varit tillgängligt för samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i Södra Vi, drygt 300 meter sydväst om Södra Vi Kyrka.

Detaljplanens syfte

Syftet med den nya detaljplanen är att legalisera befintlig markanvändning och möjliggöra för uppförandet av en mindre komplementbyggnad inom fastigheten.

Vad händer?

Förslaget var ute på samråd 26 januari - 9 februari 2021. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in under samrådet och granskningen. Sedan ska planen godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan kommunfullmäktige antar planen.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: