Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Snövit 13, med flera

Bild över planområdet för Snövit 13 med flera

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Snövit 13, med flera. Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat över detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2 km norr om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet är att anpassa detaljplanen till rådande användning och därmed legalisera de undantag som gjorts från tidigare detaljplan. Detta görs genom att ändra markanvändningen från natur till bostad där allmän platsmark har privatiserats. Samma ändring görs för mark planlagd som skola där privat komplementbyggnad uppförts. Prickmark som genom byggnation spelat ut sin roll tas bort.

Vad händer?

Den 10 juni 2020 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-06-16