Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Saxberget 1-3, Älåkra 2:24 och del av Åläkra 3:2 samt del av Vimmerby 3:6 och 3:7

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Saxberget 1-3, Älåkra 2:24 och del av Älåkra 3:2 samt del av Vimmerby 3:6 och 3:7. Förslaget har varit tillgängligt för samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger strax utanför Vimmerby tätort, söder om riksväg 40. Arla ligger väster om planområdet och järnvägen utgör en barriär öster om planområdet.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förnyelse och utökning av det planlagda industriområdet. Planförslaget skapar möjligheter för ett modernt och attraktivt verksamhetsområde att växa fram.

Vad händer?

Förslaget var tillgängligt för samråd 19 juni - 10 juli 2018. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du alltså framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in. Därefter ska miljö- och byggnadsnämnden godkänna planen innan kommunfullmäktige till slut antar planen.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Information om planprocessen.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: