Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Muraren 4 och del av Vimmerby 3:7, Engströms bil

Bild över planområdet för Muraren 4 och del av Vimmerby 3:7, Engströms bil

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Muraren 4 och del av Vimmerby 3:7, ”Engströms bil”. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 16 november 2020.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i ett befintligt industri- och verksamhetsområde cirka 500 meter sydväst om Vimmerby centrum och inramas i sydväst av Södra ringleden och i nordväst av Hultsfredsvägen.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra försäljning av markyta som tagits i anspråk samt att legalisera befintliga förhållanden.

Vad händer?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 16 november 2020. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla. Beslutet anslogs den 18 november 2020.

Länk till Vimmerby kommuns anslagstavla.

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 706.7 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Från och mer 23 december 2020, till och med 8 januari 2021 har vi telefontid kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-11-19