Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Muraren 4 och del av Vimmerby 3:7, Engströms bil

Bild över planområdet för Muraren 4 och del av Vimmerby 3:7, Engströms bil

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Muraren 4 och del av Vimmerby 3:7, ”Engströms bil”. Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt och lämnat över detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i ett befintligt industri- och verksamhetsområde cirka 500 meter sydväst om Vimmerby centrum och inramas i sydväst av Södra ringleden och i nordväst av Hultsfredsvägen.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra försäljning av markyta som tagits i anspråk samt att legalisera befintliga förhållanden.

Vad händer?

Den 16 september 2020 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att godkänna och överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen avses att antas av kommunfullmäktige den 16 november 2020.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 706.7 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-09-24