Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Midgård 2 och del av Vimmerby 3:3

Flygfoto över detaljplaneområdet för Midgård 2 och del av Vimmerby 3:3

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Midgård 2 och del av Vimmerby 3:3 den 28 februari 2022. Detaljplanen vann laga kraft den 25 mars 2022.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1,5 km från Stora Torget och utmed Traktorgatan i östra delen av Vimmerby.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skola utöver kontorsverksamhet.

Befintlig förskola på Midgård 2 har ett tidsbegränsat bygglov till och med 2023 för ändrad användning av kontorslokaler till lokaler för förskola. Behovet av skollokaler är fortfarande stort och för att ett permanent bygglov ska kunna ges måste detaljplanen ändras.

I detaljplanearbetet kommer även kringliggande kommunägd mark på Vimmerby 3:3 att ses över för eventuell anpassning av planbestämmelserna till rådande användning.

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Mellan den 23/6 – 5/8 har vi endast telefontid mellan 10:00 – 12:00

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: