Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Granen 13

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Granen 13 den 1 mars 2021. Detaljplanen vann laga kraft den 28 mars 2021.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i centrala Vimmerby cirka 600 meter nordost om Stora torget.

Detaljplanens syfte

Syftet är att anpassa detaljplanen efter rådande användning och möjliggöra för parkering och bostäder inom planområdet.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 743.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: