Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Näsrondellen"

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näsrondellen. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 16 december 2019. Detaljplanen är överklagad och sänd till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1,5 kilometer norr om centrala Vimmerby i anslutning öster om rondellen i korsningen Lundgatan och Prästgårdsgatan.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för handel i ett område som saknar service i närområdet. Detaljplanearbetet ser över möjligheterna för handel med tillhörande kontor, lager och parkering för bilar i området.

Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden.

I planarbetet har en översyn av trafiksituationen för fordon, cyklister och gående gjorts för att få en lämplig och säker in- och utfart till området samtidigt som tillgängligheten med gång- och cykelbanan har gjorts säker.

Förslaget strider inte mot översiktsplanen.

Vad händer?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 16 december 2019. Detaljplanen är överklagad och sänd till mark- och miljödomstolen som ska avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 459.8 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)

Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 906.3 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 26-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-06-15