Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Gula Kiosken

Bild över planområdet för del av Vimmerby 3:3, Gula kiosken

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3, "Gula kiosken". Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera detaljplanen till miljö- och byggnadsnämnden.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1 km öster om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att medge avstyckning av del av fastigheten Vimmerby 3:3 för att bilda en ny fastighet avsedd för handel- och centrumverksamhet.

Vad händer?

Den 16 september 2020 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att godkänna och överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Den 27 oktober beslutade kommunstyrelsen att återremittera detaljplanen till miljö- och byggnadsnämnden för att beakta konsekvenserna för trafiksäkerheten när en större korsning samt trottoaranslutning mellan Bondebygatan och Gillegatan tas bort.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 835.1 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 802.7 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: