Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 samt Gäddan 4, 6, 7 och 8, Kv Gäddan

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3 samt Gäddan 4,6,7 och 8, Kv Gäddan. Förslaget har varit tillgängligt för samråd.

Bild över planområdet för detaljplanen Kv Gäddan

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 500 meter från Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för drivmedelsanläggning på området samt kontor och detaljhandel för att kunna utveckla befintliga verksamheter. Förslaget strider inte mot översiktsplanen.

Vad händer?

Förslaget var tillgängligt för samråd 25 september - 17 oktober 2019. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du alltså framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in. Därefter ska miljö- och byggnadsnämnden godkänna planen innan kommunfullmäktige till slut antar planen.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: