Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ändring av detaljplan för Lövkojan 8 och 9

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för Lövkojan 8 och 9. Förslaget har varit tillgängligt för granskning.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 800 meter nordöst om centrala Vimmerby i anslutning till Vattentornsgatan och Skyttegatan.

Detaljplanens syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning till totalt fyra bostadsfastigheter genom en fastighetsreglering inom planområdet. Dagens detaljplan tillåter endast en minsta tomtstorlek på 600 m² vilket inte är möjligt eftersom planområdet är 1 276 m². Delas 1 276 m² i fyra delar överskrider detta dagens gräns. I och med att den här planbestämmelsen upphör att gälla så blir det möjligt att dela upp planområdet till fyra delar genom fastighetsreglering.

Vad händer?

Förslaget var ute på granskning 1 juli - 29 juli 2020. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av granskningsutlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Länk till vår sida om planprocessen.

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 610.4 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 26-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-08-03