Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ändring av detaljplan för Lövkojan 8 och 9

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för Lövkojan 8 och 9. Miljö- och byggnadsnämnden antog ändringen av detaljplanen den 19 augusti 2020. Detaljplanen har blivit överklagad och är sänd till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 800 meter nordöst om centrala Vimmerby i anslutning till Vattentornsgatan och Skyttegatan.

Detaljplanens syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning till totalt fyra bostadsfastigheter genom en fastighetsreglering inom planområdet. Dagens detaljplan tillåter endast en minsta tomtstorlek på 600 m² vilket inte är möjligt eftersom planområdet är 1 276 m². Delas 1 276 m² i fyra delar överskrider detta dagens gräns. I och med att den här planbestämmelsen upphör att gälla så blir det möjligt att dela upp planområdet till fyra delar genom fastighetsreglering.

Vad händer?

Miljö- och byggnadsnämnden antog ändringen av detaljplanen den 19 augusti 2020. Detaljplanen är överklagad och sänd till mark- och miljödomstolen som ska avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Har du frågor?

Du kan läsa mer om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen. Har du frågor kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Planprocessen

Mer information

PlankartaPDF (pdf, 609.4 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: