Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Skog

Skog

Kommunen äger 1644 hektar skogsmark och det är Skogssällskapet som förvaltar skogsmarken på uppdrag åt kommunen.

Skogsbruket utförs med stort ansvar för naturvärden och ett rikt friluftsliv. 

Planerat nettouttag efter avverkning och gallring är ca 1,5 miljoner per år.

Efter avverkning och gallring utförs återplanteringar. 

Skog angripen av granbarkborre kommer att avverkas 2019, med en början i VOK-skogen, norr om tätorten. Mindre områden av angripen skog finns utspritt i kommunens skogar fördelat på hela beståndet och arbetet beräknas ta några veckor från start då det totalt sett inte rör sig om några stora arealer.

Mer information

Kontakt

Ulf Karlsson

Gatuingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 22
E-post: ulf.karlsson2@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: