Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Skog

Skog

Kommunen äger 1644 hektar skogsmark och det är Skogssällskapet som förvaltar skogsmarken på uppdrag åt kommunen.

Skogsbruket utförs med stort ansvar för naturvärden och ett rikt friluftsliv. 

Planerat nettouttag efter avverkning och gallring är ca 1,5 miljoner per år.

Efter avverkning och gallring utförs återplanteringar. 

Skog angripen av granbarkborre har avverkats 2020, bland annat i VOK-skogen, norr om tätorten. Mindre områden av angripen skog fanns utspritt i kommunens skogar fördelat på hela beståndet och är åtgärdat av skogsförvaltaren Skogssällskapet.

Kontakt

Alexander Johansson

Projektingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 22
E-post: alexander.johansson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: