Naturområden, naturreservat

I Vimmerby kommun finns mycket fin natur som är viktig att skydda och bevara. Det finns en nationalpark i kommunen men även flera naturreservat, riksintressen, naturminnen och Natura 2000-områden.

Nationalpark

Nationalparker har det starkaste skyddet ett område kan få. De bildas för att bevara och skydda naturområden som riskerar att förstöras eller försvinna. I Vimmerby kommun finns en av länets två nationalparker. Det är Norra Kvills nationalpark.

Länk till information om Norra Kvills nationalparklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturreservat

Naturreservat finns för att skydda och bevara värdefull natur, livsmiljöer och arter. I Vimmerby kommun finns ett naturreservat. Det är naturreservatet Kvill som omfattar området runt Kvilleken.

Länk till information om Kvill på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till reservatsbestämmelser för KvillPDF (pdf, 49.4 kB)

Länk till karta över KvillPDF (pdf, 5.2 MB)

Riksintresse för naturvården

Områden med riksintresse för naturvården skapas för att skydda området från påtagliga skador mot naturmiljön. I kommunen finns fem områden som anses ha nationellt värde för naturvården. Dessa områden är Djursdalaområdet, Stångån och krönsjöarna, Örsåsa, Norra Kvill med Ydrefors – Rumskullaområdet och Silveråns Dalgång.

Länk till information om DjursdalaområdetPDF (pdf, 291.2 kB)

Länk till information om Stångång och KrönsjöarnaPDF (pdf, 197.9 kB)

Länk till information om ÖrsåsaPDF (pdf, 147.4 kB)

Länk till information om Norra Kvill med Ydrefors - RumskullaområdetPDF (pdf, 313.2 kB)

Länk till information om Silveråns DalgångPDF (pdf, 106.7 kB)

Naturminnen

Naturminnen är enstaka naturföremål som behöver särskilt skydd eller vård. Oftast handlar det om träd, lövängar, flyttblock eller stenformationer. Det finns fyra naturminnen i Vimmerby kommun. Det är två träd och två flyttblock. Det ena trädet är Kvilleken och det andra är en lönn vid Ungstorp. Det ena flyttblocket är Runkesten i Rumskulla och det andra är Klockesten vid Skansebergen som också kallas Toppesten.

Länk till information och karta över naturminnenaPDF (pdf, 637.7 kB)

Natura 2000-områden

Natura-2000 områden skapas för att bevara värdefulla arter och naturtyper som är av gemensamt intresse för alla länder i EU. I Vimmerby kommun finns sju Natura 2000-områden. Dessa är Djursdalabygden, Norra Kvills nationalpark, Örsåsa, Gnöst, Grönsved, Emåns vattensystem i Kalmar län och Väggeberg.

Länk till information om DjursdalabygdenPDF (pdf, 419.8 kB)

Länk till information om Norra Kvills nationalparkPDF (pdf, 235.8 kB)

Länk till information om ÖrsåsaPDF (pdf, 265.8 kB)

Länk till information om GnöstPDF (pdf, 231.6 kB)

Länk till information om GrönsvedPDF (pdf, 300.6 kB)

Länk till information om Emåns vattensystem i Kalmar länPDF (pdf, 397.5 kB)

Länk till information om VäggebergPDF (pdf, 169.1 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-12-02