Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Naturområden, naturreservat

I Vimmerby kommun finns mycket fin natur som är viktig att skydda och bevara. Det finns en nationalpark i kommunen men även flera naturreservat, riksintressen, naturminnen och Natura 2000-områden.

Nationalpark

Nationalparker har det starkaste skyddet ett område kan få. De bildas för att bevara och skydda naturområden som riskerar att förstöras eller försvinna. I Vimmerby kommun finns en av länets två nationalparker. Det är Norra Kvills nationalpark.

Information om Norra Kvills nationalpark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservat

Naturreservat finns för att skydda och bevara värdefull natur, livsmiljöer och arter. I Vimmerby kommun finns ett naturreservat. Det är naturreservatet Kvill som omfattar området runt Kvilleken.

Information om Kvill på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reservatsbestämmelser för Kvill Pdf, 49.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 49.4 kB)

Karta över Kvill Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.2 MB)

Riksintresse för naturvården

Områden med riksintresse för naturvården skapas för att skydda området från påtagliga skador mot naturmiljön. I kommunen finns fem områden som anses ha nationellt värde för naturvården. Dessa områden är Djursdalaområdet, Stångån och krönsjöarna, Örsåsa, Norra Kvill med Ydrefors – Rumskullaområdet och Silveråns Dalgång.

Information om Djursdalaområdet Pdf, 291.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 291.2 kB)

Information om Stångång och Krönsjöarna Pdf, 197.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 197.9 kB)

Information om Örsåsa Pdf, 147.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 147.4 kB)

Information om Norra Kvill med Ydrefors - Rumskullaområdet Pdf, 313.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 313.2 kB)

Information om Silveråns Dalgång Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 106.7 kB)

Naturminnen

Naturminnen är enstaka naturföremål som behöver särskilt skydd eller vård. Oftast handlar det om träd, lövängar, flyttblock eller stenformationer. Det finns fyra naturminnen i Vimmerby kommun. Det är två träd och två flyttblock. Det ena trädet är Kvilleken och det andra är en lönn vid Ungstorp. Det ena flyttblocket är Runkesten i Rumskulla och det andra är Klockesten vid Skansebergen som också kallas Toppesten.

Information och karta över naturminnena Pdf, 637.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 637.7 kB)

Natura 2000-områden

Natura-2000 områden skapas för att bevara värdefulla arter och naturtyper som är av gemensamt intresse för alla länder i EU. I Vimmerby kommun finns sju Natura 2000-områden. Dessa är Djursdalabygden, Norra Kvills nationalpark, Örsåsa, Gnöst, Grönsved, Emåns vattensystem i Kalmar län och Väggeberg.

Information om Djursdalabygden Pdf, 419.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 419.8 kB)

Information om Norra Kvills nationalpark Pdf, 235.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 235.8 kB)

Information om Örsåsa Pdf, 265.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 265.8 kB)

Information om Gnöst Pdf, 231.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 231.6 kB)

Information om Grönsved Pdf, 300.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 300.6 kB)

Information om Emåns vattensystem i Kalmar län Pdf, 397.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 397.5 kB)

Information om Väggeberg Pdf, 169.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 169.1 kB)

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 27-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: