Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Naturvård, parker

I Vimmerby kommun finns många fina naturområden som är värda att bevara. Här kan du läsa om skogar, ängar, sjöar och vattendrag. Du kan också läsa om hur kommunen arbetar med naturvård.

Lokala Naturvårdsprojekt

För att öka engagemanget och satsningarna på den lokala naturvården kan kommunen tillsammans med intresseorganisationer ansöka om LONA-bidrag för att starta ett lokalt naturvårdsprojekt. Läs mer på vår sida om Lokala Naturvårdsprojekt.

Naturområden och naturreservat

För att bevara den vackra natur som finns i kommunen finns flera skyddade naturområden. Du kan läsa om dessa skyddade områden på vår sida om naturområden och naturreservat.

Sjöar och vattendrag

I kommunen finns många sjöar och vattendrag som vi behöver värna om. På våra sidor om sjöar och vattendrag kan du bland annat läsa om vattenskyddsområden, kalkning och provfiske.

Provtagning på badplatser

Varje sommar kontrollerar vi badvattnet vid några badplatser i kommunen för att se om det är lämpligt att bada eller inte. På vår sida om provtagning på kommunens badplatser kan du läsa om hur det går till och vilka sjöar vi tar prover på.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 27-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: