Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Naturområden, naturreservat

I Vimmerby kommun finns mycket fin natur som är viktig att skydda och bevara. Här kan du läsa om skyddad natur som finns i kommunen.

Nationalpark

Nationalparker har det starkaste skyddet ett område kan få. De bildas för att bevara och skydda naturområden som riskerar att förstöras eller försvinna. I Vimmerby kommun finns en av länets två nationalparker. Det är Norra Kvills nationalpark.

Norra Kvills nationalpark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservat

Naturreservat finns för att skydda och bevara värdefull natur, livsmiljöer och arter. I Vimmerby kommun finns ett naturreservat. Det är naturreservatet Kvill som omfattar området runt Kvilleken.

Kvill Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksintresse för naturvården

Områden med riksintresse för naturvården skapas för att skydda området från påtagliga skador mot naturmiljön. I kommunen finns fem områden som anses ha nationellt värde för naturvården. Dessa är:

 • Djursdalaområdet
 • Stångån och krönsjöarna
 • Örsåsa
 • Norra Kvill med Ydrefors – Rumskullaområdet
 • Silveråns Dalgång

Naturminnen

Naturminnen är enstaka naturföremål som behöver särskilt skydd eller vård. Oftast handlar det om träd, lövängar, flyttblock eller formationer av sten. Det finns fyra naturminnen i Vimmerby kommun. Det är två träd och två flyttblock. Det ena trädet är Kvilleken och det andra är en lönn vid Ungstorp. Det ena flyttblocket är Runkesten i Rumskulla och det andra är Klockesten vid Skansebergen som också kallas Toppesten.

Natura 2000-områden

Natura 2000-områden skapas för att bevara värdefulla arter och naturtyper som är av gemensamt intresse för alla länder i EU. I Vimmerby kommun finns sju Natura 2000-områden. Dessa är:

 • Djursdalabygden
 • Norra Kvills nationalpark
 • Örsåsa
 • Gnöst
 • Grönsved
 • Emåns vattensystem i Kalmar län
 • Väggeberg

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: