Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Bekämpningsmedel i trädgården och hemmet

Många bekämpningsmedel är skadliga för både miljön och vår hälsa. Därför ska du bara använda bekämpningsmedel om det är nödvändigt. I första hand ska du välja andra metoder för att skydda dina växter från ohyra eller få bort ogräs i trädgården.

Om du tänker använda bekämpningsmedel är det viktigt att du noggrant följer de instruktioner som finns för medlet. Använd inte mer än rekommenderad mängd. Du måste också kontrollera att medlet som du har tänkt använda:

  • är godkänt och
  • tillhör behörighetsklass 3

Du får bara använda bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. För att ta reda på om ett medel är godkänt kan du söka i bekämpningsmedelsregistret.

Sök information i bekämpningsmedelsregistret

I registret kan du även se vilken behörighetsklass som medlet tillhör. Som privatperson får du bara använda bekämpningsmedel som tillhör klass 3. Klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt och kräver utbildning eller tillstånd. Information om aktuell klass ska även finnas på förpackningen.

Att tänka på

Du bör inte sprida bekämpningsmedel:

  • när det är risk för regn. Regn sköljer bort medlet som i sin tur skadar naturen och hamnar i vårt dricksvatten.
  • på hårdgjorda ytor, till exempel grus, asfalt eller plattor. Vid regn rinner medlet rinner lätt av hårda ytor.
  • i närheten av brunnar, öppna diken, sjöar och vattendrag. Det kan förorena vårt vatten. Inom vattenskyddsområde är det förbjudet att sprida bekämpningsmedel.
  • i områden där barn och djur vistas. Det finns alltid en risk att de får i sig gifter.

Nya regler från 1 oktober

Från och med den 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda vissa bekämpningsmedel i trädgårdar, runt bostadshus, kolonilotter och krukväxter i hemmet. Förbudet innebär att du inte längre får använda växtskyddsmedel som innehåller:

  • glyfosat
  • pyretriner
  • flupyradifuron
  • acetamiprid

Rester av bekämpningsmedel

Rester av bekämpningsmedel är farligt avfall och ska lämnas till återvinningscentralen.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: