Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Installation av värmepump

Det finns flera olika typer av värmepumpar. Vissa värmepumpar kan medföra en risk för miljön. De kan till exempel påverka grundvattnet. Därför måste du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för att få installera vissa typer av värmepumpar.

Vilka typer av värmepumpar kräver anmälan eller tillstånd?

Du måste göra en anmälan om du vill installera en värmepump för jordvärme, bergvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme. Vill du installera en sådan värmepump inom ett vattenskyddsområde måste du ansöka om tillstånd.

Du behöver även skicka in en ny anmälan, eller ansökan, om du byter ut värmepumpsaggregatet, förlänger befintligt borrhål eller borrar ett nytt hål till befintlig anläggning.

Du behöver inte göra en anmälan om du ska installera en luft-luftvärmepump eller luft-vattenvärmepump.

Om byggnaden är kulturmärkt behöver du även lämna in en ansökan om bygglov eftersom du ändrar byggnadens utseende när du monterar en värmepump. Du kan läsa om hur du ansöker om bygglov på vår webbsida om bygglov.

Information om bygglov.

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan om installation av värmepump digitalt via vår e-tjänst. Du loggar in med din e-legitimation. Via e-tjänsten lämnar du också in de handlingar som du behöver bifoga.

Gör en anmälan om installation av värmepump digitalt via vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också göra en anmälan genom att fylla i blanketten "Anmälan eller ansökan om värmepump". Blanketten hittar du längre ned på sidan. Du skickar anmälan och de handlingar som du ska bifoga till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Tänk på att du måste skicka in anmälan minst sex veckor innan anläggningen ska installeras. Detta för att vi ska hinna handlägga din anmälan. De flesta anmälningar går dock snabbare att handlägga. Vi börjar handlägga din anmälan när den är komplett. Glöm därför inte att fylla i alla uppgifter i blanketten och bifoga de handlingar som behövs.

Vilka handlingar behöver jag bifoga?

När du gör en anmälan om värmepump behöver du bifoga dessa handlingar:

  • En situationsplan. Situationsplanen ska visa byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser, vägar och vattendrag. Du ska också ange alla vattentäkter som finns inom 100 meter från borrplatsen. Tänk på att du har ansvar för att skydda dina grannars vattentäkter. Du ska även informera dina grannar om den planerade borrningen.
  • En kopia av granneintyget. Du behöver bifoga en kopia av granneintyget om du ska placera en del av anläggningen på någon annans mark eller om du ska placera borrhålet eller slangen mindre än tio meter från grannens tomtgräns. Blankett för granneintyg hittar du längre ned på sidan. De grannar som berörs har rätt att få se dina ansökningshandlingar och ska förstå att det kan påverka deras egna planer att borra på sin tomt. Även grannar som redan har en värmepump ska få yttra sig.

Du behöver ansöka om tillstånd inom vattenskyddsområde

Vill du installera en värmepump inom vattenskyddsområde räcker det inte med att göra en anmälan. Då måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. Hör av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen för att få information om hur du ansöker om tillstånd.

Vad kostar det att göra en anmälan eller ansökan?

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiftens storlek beror på typ av värmepump och om du vill anlägga den inom vattenskyddsområde.

Om din anmälan gäller en berg- eller ytjordvärmepump är avgiften 781 kronor.

För andra varianter av värmepumpar är avgiften 1 562 kronor.

Om värmepumpen ska anläggas inom ett vattenskyddsområde tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 781 kronor.

För anläggningar som kräver tillstånd, det vill säga anläggningar med en uttagen effekt på över 10 MW, gäller delvis andra regler. När vi gör en inspektion av en befintlig anläggning kan vi ta ut en timavgift. Avgift per timme är 781 kronor.

Alla avgifter är enligt taxa som är antagen av kommunfullmäktige. Länk till taxan hittar du längre ned på sidan.

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump arbetar som ett kylskåp, fast tvärtom. Energi tas upp vid en låg temperatur och avges vid en hög temperatur med insats av elenergi. Som värmekälla kan du till exempel använda luft, berg, jord, grund- eller sjövatten.

Att tänka på

Det finns alltid en viss risk att grund- och ytvatten förorenas av läckage när du anlägger en värmepump eller om den går sönder. När du borrar ett energiborrhål kan även partiklar tryckas ut från sprickor i berggrunden som kan grumla vattnet i en dricksvattenbrunn.

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) bör du ha ett skyddsavstånd på 20 meter mellan ett energiborrhål och en grävd vattenbrunn. Gäller det en borrad vattenbrunn bör du ha ett skyddsavstånd på 30 meter. Detta är dock ingen garanti för att påverkan inte kommer att ske. Därför är det viktigt att du är medveten om dricksvattentäkter som ligger nära, både dina och dina grannars. Tänk på att det kan finnas fastigheter med enskild dricksvattenbrunn även i områden där de flesta är anslutna till kommunalt vatten.

Om två energibrunnar placeras för nära varandra finns det risk att de kommer att påverka varandra negativt så att effekten av värmepumparna försämras. Enligt uppgifter från SGU bör det vara minst 20 meter mellan två energiborrhål. De rekommenderar därför att borrningen sker minst 10 meter från tomtgränsen. Det är även bra om du diskuterar dina planer med grannarna. Då kan ni eventuellt göra upp en plan för området så att alla har möjlighet att installera en värmepumpsanläggning om de så önskar.

Kom ihåg att det är du som beställare eller verksamhetsutövare som är ansvarig enligt miljöbalken om det skulle uppkomma miljöskador till följd av installationen av en värmepumpsanläggning. Om entreprenören genom oaktsamhet har orsakat skadan kan ansvaret ligga på honom. Kontrollera innan att du har en gällande villaförsäkring och att entreprenören har en ansvarsförsäkring.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: