Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Djur och lantbruk

Djur kommer alltid finnas i bostadsbebyggelse. Det kan vara husdjur men också vilda djur. Äger du ett husdjur ansvarar du för att djuret inte stör omgivningen. Är det ett vilt djur som stör är det i första hand fastighetsägaren som ska lösa problemet.

Husdjur

Om du störs av grannens husdjur ska du alltid prata med djurägaren i första hand. Hjälper inte det kan du kontakta fastighetsägaren. Om husdjuret orsakar olägenheter som innebär hälsorisker i bostadsmiljön kan miljö- och byggnadsförvaltningen ingripa. För att få ha vissa djur inom detaljplanelagt område måste du ha tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Djurhållning inom detaljplan

Vilda djur

Om du har problem med vilda djur kan miljö- och byggnadsförvaltningen hjälpa till med information och tips. Vi har samlat mycket information och många tips på vår sida om vilda djur.

Djurskydd

Misstänker du att ett djur far illa ska du kontakta länsstyrelsen i Kalmar län. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen ska du kontakta Polisen.

Aggressiva djur

Har du problem med ett aggressivt djur eller lösspringande hundar ska du kontakta Polisen.

Lantbruk

Du som driver eller funderar på att starta en lantbruksverksamhet hittar information om lantbruk och djurhållning på våra sidor som riktar sig till företag. Länk finns under "Mer information".

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 27-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: