Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Rivningslov

För att få riva byggnader inom ett område med detaljplan behöver du rivningslov. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om rivningslov vid mindre åtgärder behöver du lämna in:

  • Ansökan om lov
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Foton på byggnaderna som du planerar att riva

För att få startbesked vid mindre åtgärder behöver du lämna in:

  • Förslag till rivningsplan
  • Materialinventering som beskriver vilka material som rivningen omfattar, vilka volymer det handlar om och hur du tar hand om dessa.

Vid större rivningar behöver du även lämna in:

  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Klassning av materialet enligt EWC-koderna

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är underskrivna.

Det är också viktigt att utreda omfattningen av rivningen (är marken förorenad sedan tidigare, behöver man göra andra åtgärder i samband med rivningen, med mera).

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur ansöker jag om rivningslov?

Du ansöker om rivningslov digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda. Därefter följer du formuläret och fyller i det som efterfrågas.

Ansök om rivningslov digitalt via Mittbygge. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in din ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om rivningslov. Avgiften tas ut enligt plan- och bygglovstaxan.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: