Riva, rivningslov

För att riva byggnader inom områden med detaljplan behöver du rivningslov. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om rivningslov vid mindre åtgärder behöver du lämna in:

  • Ansökan om lov
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Foton på byggnaderna som du planerar att riva

För att få startbesked vid mindre åtgärder behöver du lämna in:

  • Förslag till rivningsplan
  • Materialinventering som beskriver vilka material som rivningen omfattar, vilka volymer det handlar om och hur du tar hand om dessa.

Vid större rivningar behöver du även lämna in:

  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Klassningen av materialet enligt EWC-koderna

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att tänka på att handlingarna är:

  • Samtliga handlingar är underskrivna
  • Att utreda omfattningen av rivningen (är marken förorenad sedan tidigare, behövs andra åtgärder i samband med rivningen, med mera)
  • Ytterligare handlingar kan komma att behövas för att avgöra ärendet beroende på dess omfattning.

Hur ansöker jag om rivningslov?

Du ansöker om rivningslov digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda. Därefter följer du formuläret och fyller i det som efterfrågas.

Länk till Mittbygge där du kan ansöka om rivningslov digitalt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skickar den till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om rivningslov. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-07-04