Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Motordrivna anordningar

Miljö- och byggnadsförvaltningen utför tillsyn på byggnader för att se att fastighetsägaren följer kraven i plan- och bygglagen. Det kan röra sig om olika typer av tillsyn och här beskriver vi besiktningar av motordrivna anordningar.

Om du har en hiss eller annan motordriven anordning i din byggnad ska du se till att den blir kontrollerad och besiktigad för att säkerställa att den fungerar som den ska och inte har några brister. Denna kontroll ska utföras av en certifierad sakkunnig kontrollant. Visar det sig att protokollet har brister så får miljö- och byggnadsförvaltningen en kopia för kännedom.

Vårt uppdrag är att se till att fastighetsägaren uppfyller de skyldigheter som finns i lagstiftningen för att trygga byggnadens säkerhet vid användning.

Kontrollintervall

Hur ofta en motordriven anordning ska kontrolleras beror på vad det är för typ av anordning. I förordningen om hissar och andra motordrivna anordningar, kan du läsa om de olika anordningarnas intervaller. Här är de vanligaste intervallerna:

  1. Hiss - 2 år
  2. Linbanor - 1 år, mer omfattande besiktningar vart 5:e år
  3. Portar - 2 år

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: