Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Hur lång tid tar det att få beslut om lov eller anmälan?

Hur lång tid du behöver vänta på beslut om lov eller anmälan beror på om du har lämnat in alla handlingar som behövs och om det är ett komplicerat ärende.

Bygglov, rivningslov och marklov

Enligt plan- och bygglagen ska du få beslut inom tio veckor från det att ansökan är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Anmälan

Enligt plan- och byggförordningen ska du få beslut inom fyra veckor från det att anmälan är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare fyra veckor.

När är ärendet komplett?

Ärendet blir komplett först när alla nödvändiga handlingar har kommit in till oss. Vilka dessa handlingar är kan du läsa om på våra webbsidor om lov och anmälan eller så får du veta det vid en eventuell begäran om komplettering. Om din ansökan eller anmälan har alla nödvändiga handlingar redan från början så går handläggningen fortare.

Vi ska skicka ut en eventuell begäran om komplettering inom tre veckor från det att ärendet kommit in till förvaltningen. Om vi inte hinner få ut den begäran, så ska ärendet räknas som komplett från det datum som handlingarna kom in till oss. Vi kommer att meddela dig när ditt ärende är komplett.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: