Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Fria åtgärder för en- och tvåbostadshus

För vissa åtgärder behöver du varken ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Dessa åtgärder kallas för fria åtgärder. Vad du får göra utan vare sig bygglov eller anmälan beror på om åtgärden ska göras inom planlagt område eller utanför planlagt område.

Inom ett område som är planlagt behöver du varken bygglov eller anmälan för följande åtgärder:

 • Friggebod om maximalt 15 m²
 • Skärmtak om maximalt 15 m²
 • Anordna en skyddad uteplats med plank eller mur inom 3,6 meter från bostadshuset till en maximal höjd av 1,8 meter
 • Anordna altan inom 3,6 meter från huset till en höjd av maximalt 1,8 meter
 • Pool

Utanför planlagt område men inom större sammanhållna bebyggelser behöver du varken bygglov eller anmälan för följande åtgärder:

 • Friggebod om maximalt 15 m²
 • Skärmtak om maximalt 15 m²
 • Fasadändring
 • Pool
 • Anordna skyddad uteplats med plank eller mur inom 3,6 meter från bostadshuset till en maximal höjd av 1,8 meter
 • Anordna altan inom 3,6 meter från huset till en höjd av maximalt 1,8 meter

Utanför planlagt område och större sammanhållna bebyggelser behöver du varken bygglov eller anmälan för följande åtgärder:

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: