Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga det du planerar att bygga, men det innebär inte att du får börja bygga. Det är vanligast att ansöka om förhandsbesked för orörd mark, om marken ligger utanför detaljplanerat område eller om du vill stycka mark till att bli en ny fastighet.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om förhandsbesked behöver du lämna in:

  • Ansökan om förhandsbesked
  • Situationsplan där du markerar området för förhandsbeskedet
  • Beskrivning av vilka åtgärder som du planerar att göra

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingarna är underskrivna. De ska också beskriva omfattningen av de planerade åtgärderna.

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur ansöker jag om förhandsbesked?

Du ansöker om förhandsbesked digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Ansök om förhandsbesked digitalt via Mittbygge. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in din ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om förhandsbesked. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: