Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Uteserveringar

Du kan behöva bygglov för att få ställa upp en uteservering. Här kan du läsa mer om det. Är du osäker på om din planerade uteservering behöver bygglov så kan du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Uteserveringar (endast stolar och bord) som ianspråktar kommunal eller privatägd trottoar eller gatumark kräver inte bygglov. Däremot kan du behöva bygglov för inhägnaden av uteserveringen, om det bedöms som ett staket eller plank. Du kan läsa mer om detta på vår sida om anläggningar.

Anläggningar

Parasoll som är löstagbara och flyttbara kräver inte bygglov. Däremot kan du behöva bygglov för ett fast anordnat parasoll, om det kan anses vara ett bygglovspliktigt skärmtak. Du kan läsa mer om detta på våra sidor om tillbyggnad och nybyggnad.

Tillbyggnad

Nybyggnad

I Vimmerby kommun finns en riktlinje för uteserveringar, se länk under "Mer information".

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 27-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: