Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Skyltar

Du behöver bygglov för att uppföra, ändra eller flytta en skylt eller ljusanordning inom ett område som är planlagt. En skylt är en tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syftet att förmedla reklam, information eller liknande.

Undantag från kravet om bygglov

Vissa skyltar är undantagna från kravet om bygglov. Det gäller:

 • skyltar med en storlek under 1 m²
 • skyltar för tillfälliga evenemang (under högst fyra veckor)
 • orienteringstavlor högst 2 m² (till exempel en skylt inom ett industriområde vars syfte är att hjälpa besökare att hitta till rätt plats)
 • skylt inomhus
 • valreklam

När det gäller vägskyltning så regleras detta via vägmärkesförordningen.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om bygglov och startbesked behöver du lämna in:

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan med markerade platser för skyltarnas placering, skala 1:500
 • Fasadritningar där skylten finns inritad, skala 1:100
 • Teknisk beskrivning för vilka material skylten är utformad med samt hur man fäster skylten in i fasaden eller marken. I beskrivningen ska det även finnas information om färger, mått och eventuell ljussättning.
 • Förslag till kontrollplan

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader
 • Tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker om bygglov digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Ansök om bygglov digitalt via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in din ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-05-19