Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Nybyggnad

För att uppföra nya byggnader behöver du oftast bygglov. Det kan röra sig om både nybyggnad av bostadshus, fritidshus, lokaler, industrier eller komplementbyggnader så som garage, förråd eller gäststuga.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om bygglov vid mindre åtgärder behöver du lämna in:

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Fasadritningar, skala 1:100
 • Planritningar, skala 1:100

För att få startbesked vid mindre åtgärder behöver du lämna in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50

Vid större åtgärder behöver du även lämna in:

 • Nybyggnadskarta, skala 1:500 (du kan beställa en nybyggnadskarta från miljö- och byggnadsförvaltningen mot en avgift)
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Energibalansberäkning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Verksamhetsbeskrivning

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur ansöker jag om bygglov?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: