Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ändrad användning och fasadändring

Du behöver bygglov för att börja använda hela eller delar av en byggnad eller lokal till någon annat väsentligt ändamål än det som den huvudsakligen används som. Det kan till exempel handla om att en del av bostadshuset ska användas som handel. Det kan också röra sig om att du ska ändra ett förråd till att bli en gäststuga.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om bygglov för ändrad användning behöver du lämna in:

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Fasadritningar, skala 1:100
 • Planritningar, skala 1:100

För att få startbesked för ändrad användning behöver du lämna in:

 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Redovisning av ventilationens kapacitet och eventuella åtgärder

För att få beslut om bygglov och startbesked för fasadändring behöver du lämna in:

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Fasadritningar befintligt utseende, skala 1:100
 • Fasadritningar nytt utseende, skala 1:100
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50 (om åtgärden berör bärande konstruktion)
 • Förslag till kontrollplan

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker om bygglov digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Ansök om bygglov digitalt via Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in din ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov. Avgiften tas ut enligt plan- och bygglovstaxan.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: