Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Installation eller ändring av ventilation

Du behöver göra en anmälan för att installera eller ändra en anordning för ventilation. Det kan till exempel vara att ändra ventilationen från självdrag till en anläggning med mekanisk luft.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om ändring i ventilationen
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Planritning som anger vilken kvadratmeteryta som anläggningen ska betjäna, ventilationens dragning och eventuella genomföringar av brandceller
  • Ange hur många som ska vistas i lokalen totalt och per anläggningsyta
  • Beskrivning av vilken anläggning som ska installeras, anpassning till den verksamhet som ska bedrivas och anläggningens projekterade flöde, l/s per kvadratmeter

Om ändringen gäller en skolverksamhet måste du även lämna in en anmälan till miljöavdelningen innan vi kan ta beslut om startbesked.

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda
  • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Gör en anmälan digitalt via Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan göra din anmälan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut enligt plan- och bygglovstaxan.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: