Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Installation eller ändring av eldstad eller rökkanal

Om du vill installera eller ändra en eldstad eller rökkanal behöver du göra en anmälan. Du behöver även göra en anmälan om du byter ut din befintliga eldstad till en ny.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Planritning där du markerar eldstadens placering, skala 1:100
  • Fasadritning där du markerar rökkanalens placering och höjd, skala 1:100
  • Teknisk beskrivning av eldstadens och rökkanalens prestanda

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda
  • Skalenliga och måttsatta med mått till fastighetsgränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt visar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Hur gör jag en anmälan?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut enligt plan- och bygglovstaxan.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: