Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Installation och ändring av eldstad, rökkanal eller ventilation

Att göra en ny installation eller ändra en eldstad, rökkanal eller ventilation kräver att du gör en anmälan. Det kan till exempel vara att ändra ventilationen från självdrag till en anläggning med mekanisk luft. Du behöver även göra en anmälan om du byter ut din befintliga eldstad till en ny.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked för eldstad och rökkanal behöver du lämna in:

 • Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Planritning där du markerar eldstadens placering, skala 1:100
 • Fasadritning där du markerar rökkanalens placering och höjd, skala 1:100
 • Teknisk beskrivning av eldstadens och rökkanalens prestanda

För att få beslut om startbesked för ändring av ventilationen behöver du lämna in:

 • Anmälan om ändring i ventilationen
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Planritning som anger vilken kvadratmeteryta som anläggningen ska betjäna, ventilationens dragning och eventuella genomföringar av brandceller
 • Ange hur många som ska vistas i lokalen totalt och per anläggningsyta
 • Beskrivning av vilken anläggning som ska installeras, anpassning till den verksamhet som ska bedrivas och anläggningens projekterade flöde, l/s per kvadratmeter

Om ändringen gäller en skolverksamhet måste du även lämna in en anmälan till miljöavdelningen innan vi kan ta beslut om startbesked.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader
 • Tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Gör en anmälan digitalt via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan göra din anmälan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: