Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Hur lång tid tar det att få beslut om anmälan?

Enligt plan- och byggförordningen ska vi lämna beslut i ärenden för åtgärder som kräver anmälan inom fyra veckor, från det att anmälan är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare fyra veckor.

Ärendet blir komplett först när alla nödvändiga handlingar har kommit in till oss. Vilka dessa handlingar är kan du läsa om på våra webbsidor om anmälan eller så får du veta det vid en eventuell begäran om komplettering. Om din anmälan har alla nödvändiga handlingar redan från början så går handläggningen fortare.

Vi ska skicka ut en eventuell begäran om komplettering inom tre veckor från det att ärendet kommit in till förvaltningen. Om vi inte hinner få ut den begäran, så ska ärendet räknas som komplett från det datum som handlingarna kom in till oss. Vi kommer att meddela dig när din ansökan är komplett.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: