Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Attefallsåtgärder för en- och tvåbostadshus

Attefallsåtgärder omfattar uppförande av komplementbyggnader som är maximalt 30 m², tillbyggnad med maximalt 15 m², inredande av ytterligare en bostad och uppförande av ytterligare en takkupa, men max två per byggnad. För att få påbörja dessa åtgärder behöver du göra en anmälan och få startbesked.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om Attefallsåtgärder
  • Förslag till kontrollplan
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Planritning, skala 1:100
  • Fasadritningar, skala 1:100
  • Konstruktionshandlingar, skala 1:50

Du kan själv höra grannen om du vill uppföra åtgärden med ett mindre avstånd än 4,5 meter från fastighetsgränsen. Detta medgivande ska du lämna in skriftligt där grannen skrivit under situationsplanen och fasadritningen.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda
  • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader
  • Tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Gör en anmälan digitalt via Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan göra din anmälan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in din anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut enligt plan- och bygglovstaxan.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: