Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Anmälan om rivning

För fastigheter utanför planlagt område så behöver du göra en anmälan för att få riva hela eller delar av en byggnad. Ska du riva inom detaljplanerat område så behöver du ansöka om rivningslov.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om rivning
  • Förslag till rivningsplan
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Foton på byggnaderna som du planerar att riva
  • Materialinventering som beskriver vilka material som rivningen omfattar, vilka volymer det handlar om och hur du tar hand om dessa
  • Beskrivning av hur rivningen kommer att gå till

Vid större rivningar behöver du även lämna in:

  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Klassningen av materialet enligt EWC-koderna

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Att utreda omfattningen av rivningen (är marken förorenad sedan tidigare, behövs andra åtgärder i samband med rivningen, med mera)

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Gör en anmälan digitalt via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan göra din anmälan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in din anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-10-22