Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ändring i brandskyddet av en byggnad

För att göra ändringar i brandskyddet behöver du göra en anmälan. Dessa ändringar avser en förändring av lokalens totala brandskydd, från en verksamhetsklass till en annan. Men det kan också omfatta ändringar som påverkar utrymningsvägarna i en byggnad.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om ändring
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Planritning, skala 1:100
  • Redovisning av vad som är orsaken till ändringen av brandskyddet och på vilket sätt ändringen görs
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Brandskyddsbeskrivning som tydligt redovisar vad som är nytt

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att handlingarna:

  • är underskrivna
  • tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Gör en anmälan digitalt via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan göra din anmälan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in din anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-10-22