Ändring i brandskyddet av en byggnad

För att göra ändringar i brandskyddet behöver du göra en anmälan. Dessa ändringar avser en förändring av lokalens totala brandskydd, från en verksamhetsklass till en annan. Men det kan också omfatta ändringar som påverkar utrymningsvägarna i en byggnad.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om ändring
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Planritning, skala 1:100
  • Redovisning av vad som föranleder ändringen av brandskyddet och på vilket sätt ändringen görs
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Brandskyddsbeskrivning som tydligt redovisar vad som är nytt

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att tänka på att handlingarna är:

  • Alla handlingar är underskrivna
  • Tydligt redovisar vad som är nytt respektive vad som är befintligt

Ytterligare handlingar kan komma att behövas för att avgöra ärendet beroende på dess omfattning.

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Länk till Mittbygge där du kan göra en anmälan digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan göra din anmälan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in din anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-17