Ändring av vatten och avlopp (VA)

Att göra en ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt kräver anmälan. En sådan anmälan kan till exempel handla om ett utökat antal toaletter inom en byggnad som medför omdragningar i rör och ledningar.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om ändring av VA
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Planritning där du tydligt redovisar ändringarna, skala 1:100
  • Teknisk beskrivning av åtgärden

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att tänka på att handlingarna är:

  • Alla handlingar är underskrivna
  • Att utreda omfattningen av rivningen (är marken förorenad sedan tidigare, behöver man vidta andra åtgärder i samband med rivningen, med mera)

Ytterligare handlingar kan komma att behövas för att avgöra ärendet beroende på dess omfattning

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Länk till Mittbygge där du kan göra en anmälan digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte kan göra din anmälan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-17